Deutsch Violett Weibchen

Lytonya

Lytonya
Silberschecke ...

Enisha

Weibchen
18.02.2017
Deutsch Violett ...

Kajsa

Weibchen
12.08.2018
Weiß Deutsch Violett ...

Jocyl

geb. 22.03.2020
Weibchen
Deutsch ...