Chinchilla Nachwuchs 2019

Stella

geb. 02.07.2019
Weibchen
Schoko AVT ...

Stitch

geb. 02.07.2019
Böckchen
Schoko AVT ...

Vision

geb. 22.08.2019
Böckchen
Standard AVT ...